De Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (VOPSpsy) is een multidisciplinaire vakgroep die verantwoordelijk is voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening op het gebied van de Ontwikkelingspsychologie, Klinische Ontwikkelingspsychologie, Persoonlijkheidspsychologie en Sociale Psychologie.

Naast een belangrijke bijdrage tot het onderwijs van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen verstrekt de vakgroep ook service onderwijs voor de Specifieke Lerarenopleiding en voor de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Politieke en Sociale Wetenschappen. De vakgroep heeft ook een ruim aanbod voor studenten die via Erasmus een semester in het buitenland willen studeren of stage lopen.

Het onderzoek is gericht op de synergie tussen fundamenteel en toegepast of beleidsrelevant onderzoek met als doelgroepen normale en klinische populaties van verschillende leeftijden. Illustratief voor ons beleid is onderzoek over motivationele processen, opvoeding en socialisatie; klinisch onderzoek over obesitas en eetstoornissen; onderzoek over persoonlijkheid, temperament en ontwikkeling van maladaptieve trekken en sociaalpsychologisch onderzoek over beslissingsprocessen, procedurele rechtvaardigheid, vooroordelen en politieke attitudes. Ons onderzoek hanteert uiteenlopende onderzoeksmethoden zoals vragenlijstonderzoek, longitudinale designs, experimenten en meervoudige informanten.

Aan de vakgroep is Kind en Adolescent verbonden, een Universitair Psychologisch Centrum dat therapieprogramma’s voor kinderen en adolescenten ontwikkelt en evalueert. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen beroep doen op dit centrum voor psychologische consultatie en diverse vormen van behandeling.De vakgroepvoorzitter Prof. Dr. Caroline Braet
   
Secretariaat Algemene informatie
   
Adres Henri Dunantlaan 2, 9000 GENT
   
Secties Ontwikkelingspsychologie
  Aelterman Nathalie, Beyers Wim, Boncquet Michiel, Brenning Katrijn, Campbell Rachel, Coorevits Nathalie, Deeder Jolene, Delrue Jochen, De Muynck Gert-Jan, Dieleman Lisa, Flamant Nele, Laporte Nele, Mabbe Elien, Morbée Sofie, Samyn Mieke, Schrooyen Charlotte, Soenens Bart, Sypré Sabine, Cát Tuong Nguyen Phuoc, Vandenkerckhove Beatrijs, Vanhalst Janne, Vansteenkiste Maarten, Vermote Branko, Waterschoot Joachim
  Klinische Ontwikkelingspsychologie
  Baisier Cille, Boelens Elisa, Bracke Dominiek, Braet Caroline, Buyck Inez, Debeuf Taaike, De Mey Wim, Goossens Lien, Haeck Nathalie, Hamers Paul, Merlevede Els, Moens Ellen, Naets Tiffany, Van Beveren Marie-Lotte, Van Hoedenaghe Valerie, Van Malderen Eva, Verbeken Sandra, Vervoort Leentje, Volkaert Brenda, Wante Laura, Weymeis Henk, Williams Lilli, Wullaert Tina
  Persoonlijkheidspsychologie
  Abrahams Loes, Bigler Annelien, De Clercq Barbara, De Fruyt Filip, Degrauwe Steven, Pancorbo Gina, Ruco Victor, van Erum Inge, Verbeke Lize, Vergauwe Jasmine
  Sociale Psychologie
  Bostyn Dries, De keersmaecker Jonas, Dierckx Kim, Haesevoets Tessa, Onraet Emma, Roets Arne, Valcke Barbara, Van Assche Jasper, Van Hiel Alain