Klinische OntwikkelingspsychologieDe onderzoekseenheid klinische ontwikkelingspsychologie bestudeert de ontwikkeling van psychopathologie en hieraan gerelateerde risicofactoren bij jongeren en adolescenten zowel via experimenteel onderzoek als via vragenlijstonderzoek dat bij voorkeur longitudinaal is opgezet. Hierbij worden verschillende risicogroepen bestudeerd. Er wordt een transactioneel model vooropgesteld en, er is bijzondere aandacht voor de klinische implicaties.

 

De onderzoeksgroep heeft in het verleden ervaring opgebouwd op het domein van screening en ecologische interventies van kinderen en adolescenten met emotionele- en gedragsproblemen. In de onderzoeksgroep gaat verder aandacht naar emotionele en cognitieve kwetsbaarheidsfactoren voor het ontwikkelelen van psychopathologie en, meer in het bijzonder, de relatie met depressie en eetproblemen. Na het ontwikkelen van aangepaste meetinstrumenten om zowel kindfactoren als ouderfactoren in kaart te brengen, kan nu de aandacht verschuiven naar de ontwikkeling van psychopathologie bij deze doelgroepen.

 

De expertise van de onderzoekseenheid richt sinds enerzijds op de studie van de mechanismen die het ontstaan van depressieve klachten bij jongeren kan verklaren. De rol van kindfactoren staat centraal door studies naar risicoprofielen gerelateerd aan temperament, emotieregulatie en cognitieve controleprocessen.

 

Aan deze sectie is ook een hulpverleningscentrum verbonden (https://www.kindenadolescent.be).
In 2017 zijn we gestart met het Rode Neuzenproject (zie eveneens de link: https://www.kindenadolescent.be)


De groep leidt momenteel talrijke projecten waarbij emotieregulatie bij jongeren wordt onderzocht met diverse toepassingen (https://www.eurekablendedcare.com).

Lees hier een recente publicatie over hun werk dat in 2021 verscheen: download

 

Daarnaast richt de expertise van de onderzoekseenheid richt zich reeds langer op de risicogroep van obese kinderen en eetgerelateerde problemen. Vooreerst is onderzoek gedaan naar de psychosociale componenten van obesitas, de psychologische invalshoek binnen de behandeling van obese kinderen en predictoren van therapiesucces. Naast specifieke studies naar de rol van de ouders en vroege familiale stressfactoren lopen ook andere, aan obesitas-gerelateerde projecten die vooral kindfactoren in kaart brengen, zoals: (a) prevalentie en kenmerken van eetstoornissen bij jongeren (b) de rol van persoonlijkheidskenmerken zoals impulsiviteit (c) de impact van cognitieve processen en emotieregulatiestrategie├źn. Een overzicht van de projecten kan je vinden op www.ace-lab.be

 

Overzicht van het onderzoeksdomein van de onderzoekseenheid klinische ontwikkelingspsychologie

E-mail Caroline Braet
Tel.nr. 09 264 64 16
GSM  
Lokaalnr. 150.036
Categorie Zelfstandig academisch personeel

E-mail Lien Goossens
Tel.nr. 09 264 64 21
GSM  
Lokaalnr. 150.021
Categorie Zelfstandig academisch personeel

E-mail Inez Buyck
Tel.nr. 09 264 64 19
GSM  
Lokaalnr. 150.061
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail  Wim De Mey
Tel.nr. 09 264 91 08
GSM  
Lokaalnr.  150.038
Categorie Assisterend academisch personeel
 

E-mail Tiffany Naets
Tel.nr. 09 264 91 08
GSM  
Lokaalnr. 150.038
Categorie Wetenschappelijk personeel

E-mail Marie-Lotte Van Beveren
Tel.nr. 09 264 64 86
GSM  
Lokaalnr. 150.020
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail Sandra Verbeken
Tel.nr. 09 264 64 12
GSM  
Lokaalnr. 150.021
Categorie Assisterend Academisch Personleel

E-mail Leentje Vervoort
Tel.nr. 09 264 64 28
GSM  
Lokaalnr. 150.038
Categorie Assisterend academisch personeel

1395850 10201705286407609 734149807 n
  E-mail Laura Wante
Tel.nr. 09 264 64 86
GSM  
Lokaalnr. 150.020
Categorie Bursaal

E-mail Henk Weymeis
Tel.nr. 09 264 91 08
GSM 0485 65 26 78
Lokaalnr. 150.038
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail Cille Baisier
Tel.nr. 09 264 64 19
GSM  
Lokaalnr. 150.061
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail Elisa Boelens
Tel.nr. 09 264 64 22
GSM  
Lokaalnr. 150.020
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail Dominiek Bracke
Tel.nr. 09 264 91 08
GSM  
Lokaalnr. 150.038
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail Jolien Braet
Tel.nr. 09 264 94 31
GSM  
Lokaalnr. 150.024
Categorie Bursaal

E-mail Taaike Debeuf
Tel.nr. 09 264 64 12
GSM  
Lokaalnr. 150.021
Categorie Bursaal

E-mail Jolien De Coen
Tel.nr. 09 264 64 12
GSM  
Lokaalnr. 150.021
Categorie Wetenschappelijk personeel

E-mail Maurane Desmet
Tel.nr. 09 264
GSM  
Lokaalnr.
Categorie Bursaal

E-mail Nathalie Haeck
Tel.nr. 09 264 91 08
GSM  
Lokaalnr. 150.038
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail Els Merlevede
Tel.nr. 09 264 91 08
GSM  
Lokaalnr. 150.038
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail Juliette Taquet
Tel.nr. 09 264 64 22
GSM  
Lokaalnr. 150.019
Categorie Wetenschappelijk personeel

E-mail Valerie Van Hoedenaghe
Tel.nr. 09 264 64 19
GSM  
Lokaalnr. 150.061
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail Eva Van Malderen
Tel.nr. 09 264 64 22
GSM  
Lokaalnr. 150.019
Categorie Bursaal

E-mail Annelies Van Royen
Tel.nr. 09 264
GSM  
Lokaalnr.
Categorie Bursaal

E-mail Ine Verbiest
Tel.nr. 09 264 94 27
GSM  
Lokaalnr. 150.023
Categorie Bursaal

E-mail Brenda Volkaert
Tel.nr. 09 264 64 12
GSM  
Lokaalnr. 150.021
Categorie Wetenschappelijk personeel

E-mail Tina Wullaert
Tel.nr. 09 264 91 08
GSM  
Lokaalnr. 150.038
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail Paul Hamers
Lokaalnr. 150.038
Categorie Vrijwillige medewerker