E-mail Caroline Braet
Tel.nr. 09 264 64 16
GSM  
Lokaalnr. 150.036
Categorie Zelfstandig academisch personeel
   
Webpagina  
   
Cursussen Klinische ontwikkelingspsychologie - afstudeerrichting klinische psychologie 
  Ontwikkelingsgerichte psychotherapie 
  Gevallenstudies & practica in de ontwikkelingsgerichte therapie 
  Ontwikkelings- en onderwijspsychologie
  Klinische ontwikkelingspsychologie - andere afstudeerrichting psychologie
   
  Naast deze cursussen verzorgen wij stagebegeleidingen en thesisbegeleidingen in de masteropleiding en workshops in post-graduaatopleidingen

Bij het onderwijs zijn de volgende medewerkers betrokken:
1. De assistenten en wetenschappelijke medewerkers: Guy Bosmans, Lien Goossens, Ellen Moens, Leen Van Vlierberghe en Sandra Verbeken
2. De praktijkassistenten Wim De Mey, Paul Hamers, Els Merlevede, Benedikte Timbremont

Onderzoek

De onderzoekseenheid bestudeert de ontwikkeling van psychopathologie en hieraan gerelateerde risicofactoren bij jonderen en adolescenten zowel via experimenteel onderzoek als via vragenlijstonderzoek dat bij voorkeur longitudinaal is opgezet. Hierbij worden verschillende risicogroepen bestudeerd vanuit een transactioneel model.

Ten eerste gaat aandacht naar cognitieve mechanismen van depressie bij kinderen (doctoraat Timremont, 2004; BOF-mandaat) en cognitieve hechtingsrepresentaties en psychopathologie (doctoraat van Van Vlierberghe, 2008; FWO-project en lopend doctoraat Bosmans). Na het ontwikkelen van aangepaste meetinstrumenten, kan nu de aandacht verschuiven naar longitudinaal onderzoek omtrent ontwikkeling van psychopathologie en meer bepaalde de rol van cognitieve hechtingsrepresentatie in de intergenerationele transmissie van psychopathologie in het algemeen en depressie en hechting in het bijzonder (nieuw doctoraatsproject dat start in september 2008). Dit laatste project gebeurt in nauwe samenwerking met de collega’s ontwikkelingspsychologen verbonden aan de vakgroep (in het bijzonder: Bart Soenens als copromotor).

De expertise van de onderzoekseenheid richt zich reeds langer op de risicogroep van obese kinderen en eetgerelateerde problemen. Vooreerst werd onderzoek gedaan naar de behandeling van obese kinderen (Braet & Van Winckel, 2000; Braet, 2006). Naast de rol van de ouders (doctoraat Moens, 2008 met steun van de Koning Bouwdewijnstichting) lopen ook andere, aan obesitas-gerelateerde projecten die vooral kindfactoren in kaart brengen (zes gefinancieerde projecten): (a) Een follow-up studie onderzoekt de prevalentie van controleverlies een eetstoornissen bij obese jongeren (lopend doctoraat van Goossens; BOF-project) (b) de rol van persoonlijkheidskenmerken en impulsiviteit bij obese kinderen onderzocht (lopend doctoraat van Verbeken; BOF-mandaat) (c) de relatie tussen gedachtesuppressie en aandachtsbias voor voedsel bij obese kinderen (doctoraat Soetens, 2006; FWO-aspirante (d) de eetstoornis ‘Binge Eating Disorder’ bij obese jongeren (doctoraat Decaluwé, 2003; BOF-project) (e) perfectionisme en eetstoornissen (nieuw project). Wat betreft de recente ontwikkelingen in het meten van impulsiviteit, werken we samen met collega’s gespecialiseerd in persoonlijkheidsonderzoek en verbonden aan onze vakgroep (Ivan Mervielde) en ontwikkelingspsychologie ( Wim Beyers).

Ten derde heeft de onderzoeksgroep in het verleden ruime ervaring opgebouwd op het domein van screening, opvang en behandeling van jongeren met gedrags- problemen. Daarbij is steeds aandacht geweest voor allochtone en autochtone jongeren (kastanjeproject).

   
Bibliografie Bibliografie
   
Recente publicaties zie bibliografie