E-mail Eva Van Malderen
Tel.nr. 09 264 64 22
GSM  
Lokaalnr. 150.019
Categorie Bursaal
   
Webpagina  https://www.ace-lab.be/
   
Onderzoek Project: The role of inhibitory control in binge eating among adolescents.

Keywords: binge eating, loss of control over eating, eating problems, adolescents, self-regulation, inhibitory control, automatic processing, affectivity.

Project: Transdiagnostic mechanisms in loss of control pathology during adolescence: a dual-pathway perspective.

Keywords: transdiagnostic focus, loss of control problems, binge eating, substance abuse, adolescents, dual-pathway, self-regulation.
   
Bibliografie Bibliografie
   
Recente publicaties  A1 contributions

Van Malderen, E., Kemps, E., Verbeken, S., & Goossens, L. (2020). Food for mood: Experimentally induced negative affect triggers loss of control over eating in adolescents with low inhibitory control. International Journal of Eating Disorders (Impact Factor 3.523).

Van Malderen, E., Goossens, L., Verbeken, S., & Kemps, E. (2020). Multi-method evidence for a dual-pathway perspective of self-regulation in loss of control over eating among adolescents. Appetite (Impact Factor 3.174), 104729.

Debeuf, T., Verbeken, S., Boelens, E., Volkaert, B., Van Malderen, E., Michels, N., & Braet, C. (2020). Emotion regulation training in the treatment of obesity in young adolescents: protocol for a randomized controlled trial. Trials, 21(1), 153.

Jonker, N. C., Van Malderen, E., Glashouwer, K. A., Vervoort, L., Braet, C., Goossens, L., & de Jong, P. J. (2019). Lowered reward responsivity, but no differential reward drive, punishment sensitivity or attention for cues signaling reward or punishment in adolescents with obesity. Frontiers in Psychology (Impact Factor 2.129), 10, 2363.

Van Malderen, E., Goossens, L., Verbeken, S., Boelens, E., & Kemps, E. (2019). The interplay between self-regulation and affectivity in binge eating among adolescents. European child & adolescent psychiatry (Impact Factor 3.330), 1-14.

Van Malderen, E., Goossens, L., Verbeken, S., & Kemps, E. (2018). Unravelling the association between inhibitory control and loss of control over eating among adolescents. Appetite (Impact Factor 3.174), 125, 401-409.

Matton, A., de Jong, P., Goossens, L., Jonker, N., Van Malderen, E., Vervaet, M., De Schryver, N., et al. (2017). Sensitivity for cues predicting reward and punishment in young women with eating disorders. European eating disorders review (Impact Factor 3.201), 25(6), 501–511.

Goossens, L., Van Malderen, E., Van Durme, K., & Braet, C. (2016). Loss of control eating in adolescents: associations with adaptive and maladaptive emotion regulation strategies. Eating behaviors (Impact Factor 2.004), 22, 156–163.

A2 contributions

Volkaert, B., Van Malderen, E., Leclercq, P., Van Beveren, M.-L., Cracco, J., & Braet, C. (2017). Emotieregulatie bij adolescenten met een middelenmisbruikstoornis: een onderzoek naar kwetsbaarheden. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en kinderpsychologie, 42(4), 187–206.

B1 contributions

Van Malderen, E., & Goossens, L. (2019). Cue exposure bij eetbuien. In N. Cardinaels & L. Goossens (Red) Ruimte maken voor lichaam en geest in therapie. Acco.

Verbeken, S., Boelens, E., Debeuf, T., Volkaert, B., Van Malderen, E., Wante, L., & Braet, C. (2019). EuREKA: een transdiagnostisch emotieregulatietrainingsprotocol voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. In Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten (pp. 139-247). Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Boelens, E., Van Malderen, E., Debeuf, T., Volkaert, B., Verbeken, S., Wante, L., & Braet, C. (2019). Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten: werkboek. In Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten (pp. 139-247). Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Van Beveren, M. L., Wante, L., Goossens, L., Volkaert, B., Van Malderen, E., Debeuf, T., & Verbeken, S. (2019). Emotieregulatie bij klinische groepen. In Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten (pp. 41-59). Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Verbeken, S., Boelens, E., Debeuf, T., Van Malderen, E., Volkaert, B., Wante, L., Braet, C. (2020). EuREKA Emotie REgulatie Kind Adolescent. In C. Braet & S. Bögels (Red). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Boom Uitgevers.

Van Beveren, M.L., Van Malderen, E., & Boone, L. (2019). Perfectionisme bij jongeren: een cognitief gedragstherapeutische behandeling. In C. Braet & S. Bögels (Red). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Boom Uitgevers.

Master dissertation

Van Malderen, E. De Mediatie van Ouderlijke Aanvaarding en Verwerping in de Relatie tussen Temperament en Verslaving bij Adolescenten: Een onderzoek in het residentiële centrum De Sleutel.