E-mail Bart Soenens
Tel.nr. 09 264 91 34
   
Lokaalnr. 150.041
Categorie Zelfstandig academisch personeel
   
Onderzoek

Mijn onderzoeksinteresse gaat voornamelijk uit naar de relatie tussen ouderlijke opvoedingsstijl en het welzijn en psychosociaal functioneren van adolescenten. In mijn onderzoek bestudeer ik verschillende dimensies van ouderlijke opvoedingsstijl, zoals responsiviteit, gedragsmatige controle, en autonomieondersteuning. Bijzondere aandacht gaat uit naar de processen (antecedenten en mediatoren) van ouderlijke psychologische controle, een opvoedingsdimensie die sterk voorspellend is voor psychopathologie, zoals depressieve symptomen en eetstoornissen. Naast dit onderzoek over opvoeding werk ik rond thema’s zoals motivatie, identiteitsontwikkeling, religie, en vooroordeel.

   
Bibliografie Bibliografie
   
Links Samenvatting en volledige tekst van mijn doctoraat ('Psychologisch controlerend opvoeden en psychosociale aanpassing bij adolescenten: Antecedenten, mediatoren, en longitudinale verbanden')

  Zelf-determinatietheorie
  Project Parel: Een onderzoeksproject over opvoeding en persoonlijkheid (Elien Mabbe)
  Giga: Een onderzoeksproject over de rol van opvoeding en genetica in de ontwikkeling van zelfkritisch perfectionisme (een samenwerking met de Onderzoeksgroep Klinische Psychology, KULeuven)
   
Vragenlijsten ALGEMENE OUDERLIJKE OPVOEDINGSSTIJL 
Dit is een vragenlijst om 4 centrale dimensies van ouderlijke opvoedingsstijl te meten. Deze vragenlijst kan zowel door adolescenten als door ouders beoordeeld worden.

  VERBIEDEN EN OUDERLIJKE STIJL VAN VERBIEDEN IN VERSCHILLENDE LEVENSDOMEINEN 
De frequentie en de stijl waarmee ouders regels of verboden invoeren kan verschillen naargelang levensdomein. Deze vragenlijst is bedoeld om de frequentie, stijl, en gepercipieere legitimiteit van ouderlijk verbod te meten in het morele domein en in het domein van vriendschappen. Deze vragenlijst kan echter gemakkelijk ook op andere levensdomeinen worden toegepast.

  INTERNALIZATIE VAN OUDERLIJKE REGELS 
Kinderen kunnen verschillende redenen hebben om de regels, geboden, en verboden van hun ouders te volgen en deze regels variëren op een continuüm van internalizatie. Deze vragenlijst is bedoeld om verschillende motieven voor het volgen van ouderlijke regels te meten, gaande van een verwerping van ouderlijk gezag (rebellie) tot aanvaarding van het belang van de ouderlijke regels (identificatie).

  SPECIFIEKE METING VAN TWEE VORMEN VAN OUDERLIJKE PSYCHOLOGISCHE CONTROLE (DAPCS) 
Deze recent ontwikkelde en gevalideerde meting peilt naar het gebruik van ouderlijke psychologische controle in twee domeinen: (a) afhankelijkheid-georiënteerde psychologische controle en (b) prestatiegeoriënteerde psychologische controle.
   
Recente publicaties
 • Ahmad, I., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (in press). The relations of Arab Jordanian adolescents’ perceived maternal parenting to teacher-rated adjustment and problems: The intervening role of perceived need satisfaction. Developmental Psychology.

 
 • Kins, E., Soenens, B., & Beyers, W. (in press). Parental psychological control and dysfunctional separation-individuation: A tale of two different dynamics. Journal of Adolescence.

 
 • Soenens, B., & Duriez, B. (2012). Does conservatism have a self-esteem enhancing function? An examination of associations with contingent self-worth and ill-being in late adults. Personality and Individual Differences, 52, 728-732.

 
 • Soenens, B., Neyrinck, B., Vansteenkiste, M., Dezutter, J., Hutsebaut, D., & Duriez, B. (2012). How do perceptions of God as autonomy-supportive or controlling relate to individuals’ social-cognitive processing of religious contents? The role of motives for religious behavior. International Journal for the Psychology of Religion, 22, 1-21.

 
 • Soenens, B., Park, S. Y., Vansteenkiste, M., & Mouratidis, A. (2012). Perceived parental psychological control and adolescent depressive experiences: A cross-cultural study with Belgian and South-Korean adolescents. Journal of Adolescence, 35, 261-272.

 
 • Soenens, B., Sierens, E.,Vansteenkiste, M., Goossens, L., & Dochy, F. (2012). Psychologically controlling teaching: Examining outcomes, antecedents, and mediators. Journal of Educational Psychology, 104, 108-120.

 
 • Van Petegem, S., Beyers, W., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012). On the association between adolescent autonomy and psychosocial functioning: Examining decisional (in)dependence from a self-determination theory perspective. Developmental Psychology, 48, 76-88.

 
 • Verstuyf, J., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012). Eating regulation and bulimic symptoms: The differential correlates of health-focused and appearance-focused eating regulation. Body Image, 9, 108-117.

 
 • Berzonsky, M. D., Cieciuch, J., Duriez, B., & Soenens, B. (2011). The how and what of identity formation: Associations between identity styles and value orientations. Personality and Individual Differences, 50, 295-299.

 
 • Brenning, K., Soenens, B., Braet, C., & Bosmans, G. (2011). The role of depressogenic personality and attachment in the intergenerational similarity of depressive symptoms: A study with early adolescents and their mothers. Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 284-297.

 
 • Brenning, K., Soenens, B., Braet, C., & Bosmans, G. (2011). Attachment anxiety and avoidance in middle childhood and early adolescence: The development of a child version of the Experiences in Close Relationships Scale – Revised. Journal of Social and Personal Relationships, 28, 1048-1072.

 
 • Boone, L., Soenens, B., & Braet, C. (2011). Perfectionism, body dissatisfaction, and bulimic symptoms: The intervening role of perceived pressure to be thin and thin ideal internalization. Journal of Social and Clinical Psychology, 30, 1043-1038.

 
 • Kins, E., Soenens, B., & Beyers, W. (2011). “Why do they have to grow up so fast?” Parental separation anxiety and emerging adults’ pathology of separation-individuation. Journal of Clinical Psychology, 67, 647-664.

 
 • Miklikowska, M., Duriez, B., & Soenens, B. (2011). Family roots of empathy-related characteristics: The role of perceived maternal and paternal need support in adolescence. Developmental Psychology, 47, 1342-1352.

 
 • Soenens, B., Berzonsky, M. D., Dunkel, C., Papini, D., & Vansteenkiste, M. (2011). Are all identity commitments created equally? The importance of motives for late adolescents’ personal adjustment. International Journal of Behavioral Development, 35, 358-369.

 
 • Ahmad, I., & Soenens, B. (2010). Perceived maternal parenting as a mediator of the intergenerational similarity of dependency and self-criticism: A study with Arab Jordanian adolescents and their mothers. Journal of Family Psychology, 24, 756-765.

 
 • Boone, L., Soenens, B., Braet, C., & Goossens, L. (2010). An empirical typology of perfectionism in early-to-mid adolescents and its relation with eating disorder symptoms. Behaviour Research and Therapy, 48, 686-691.

 
 • Smits, I., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Luyckx, K., & Goossens, L. (2010). Why do adolescents gather information or stick to parental norms? Examining autonomous and controlled motives behind adolescents’ identity style. Journal of Youth and Adolescence, 39, 1343-1356.

 
 • Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2010). A theoretical upgrade of the concept of parental psychological control: Proposing new insights on the basis of self-determination theory. Developmental Review, 30,  74-99.

 
 • Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Luyten, P. (2010). Towards a domain-specific approach to the study of parental psychological control: Distinguishing between dependency-oriented and achievement-oriented psychological control. Journal of Personality, 78 , 217-256.

 
 • Kins, E., Beyers, W., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2009). Patterns of home leaving and subjective well-being in emerging adulthood: The role of motivational processes and parental autonomy support. Developmental Psychology, 45,  1416-1429.

 
 
 • Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Luyckx, K., & Lens, W. (2009). Motivational profiles from a self-determination perspective: The quality of motivation matters. Journal of Educational Psychology, 101,  671-688.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Selectie van congrespresentaties