E-mail Jolene Deeder
Tel.nr. 09 264 64 26
GSM  
Lokaalnr. 150.022
Categorie Assisterend academisch personeel
   
Webpagina  
 
Onderzoek

Doctoraat (behaald: 29-05-2017):

Mijn doctoraatsproject (titel: "Naar een beter begrip van de antecedenten, generaliseerbaarheid, en meting van psychologische behoeftebevrediging en -frustratie") was gesitueerd binnen de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000). De ZDT stelt dat de ondersteuning en bevrediging van de drie psychologische basisbehoeftes aan autonomie (d.w.z., het ervaren van psychologische vrijheid en keuze), competentie (d.w.z., zich als succesvol ervaren), en relationele verbondenheid (d.w.z. een warme band ervaren) de motor vormt voor onze groei en welbevinden. Deze theorie en specifiek de notie van psychologische behoeftes vormden de kern van mijn proefschrift.

Alhoewel er in de literatuur enorm veel aandacht is uitgegaan naar de psychologische behoeftes zoals voorgesteld binnen de ZDT, bestaan er nog verschillende lacunes die verdere empirische aandacht behoeven. Gebaseerd op de identificatie van deze lacunes in het bestaand onderzoek, formuleerden wij vijf bredere doelen die aan bod kwamen in een reeks van 14 studies waaraan meer dan 1500 proefpersonen deelnamen.

Onze bevindingen toonden aan dat, in overeenstemming met ZDT’s universaliteitsclaim (Deci & Ryan, 2000), de voordelige en nadelige effecten van, respectievelijk, behoeftebevrediging en behoeftefrustratie zich ook voordoen in autonomie-restrictieve contexten en bij mensen met een lager niveau van autonomiesterkte. Daarnaast toonden we de gunstige effecten aan van een kwaliteitsvolle integratie van behoefte-gerelateerde gebeurtenissen en de positieve rol van zelfcongruentie en de negatieve rol van depressieve symptomen en evaluatieve zorgen perfectionisme hierin. Ook vonden we dat autonomieondersteuning zoals ervaren in zowel verticale (bijv., ouder-kind) als horizontale (bijv., tussen 'siblings') relaties gunstige effecten had op het psychologische functioneren van mensen en dat behoeftebevredigende ervaringen mensen in staat stellen om zich meer autonomie-ondersteunend op te stellen. Tenslotte vonden we weinig bewijs voor het nut van een impliciete meting van behoeftebevrediging.

Postdoc-project (01-10-2017 t/m 30-09-2020) (FWO):

Mijn postdoc-project (titel: "Ouder-kind gesprekken over het verleden: De rol van 'mindful' opvoeden en externaliserende problemen bij kinderen in ouder-kind reminiscentie en het effect op emotieregulatie bij kinderen") beoogt de gevolgen van een elaboratieve ouderlijke reminiscentie stijl voor de emotie-regulatie van 3 tot 6-jarige kleuters te onderzoeken. Daarnaast worden ‘mindful’ opvoeden (d.w.z., de bekwaamheid van ouders om zich te richten tot hun kind en hierbij niet veroordelend te zijn) en externaliserende problemen bij kinderen onderzocht als mogelijke antecedenten van deze ouderlijke reminiscentie stijl.

 


Onderwijs 2011-2013
Practica bij de cursus Ontwikkelingspsychologie I over het thema 'Zelfwaarde en gevolgen'.

2013-2015
Practica bij de cursus Ontwikkelingspsychologie II over het thema 'Zelfwaarde en antecedenten'.

2015-2016
Practica bij de cursus Ontwikkelingspsychologie II over het thema 'Autonomie-ondersteunend opvoeden bij lagere schoolkinderen'.

2016-2017
Practica bij de cursus Ontwikkelingspsychologie II over het thema 'Postnatale depressie'.

2017-2018
Practica bij de cursus Hedendaagse Theorieen in de Ontwikkelingspsychologie over het thema 'Ouder-kind gesprekken over het verleden'.
 
Bibliografie Bibliografie
ResearchGate
 
 
Presentaties Internationale congrespresentaties

 

 • Boone, L., Vansteenkiste, M., Verstuyf, J., Van der Kaap-Deeder, J., & Soenens, B. (2012, september). Need frustration as mediating mechanisms in the relation between perfectionism and binge eating symptoms. Paper presented at the 13th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Spetses, Griekenland.

 

 • Van der Kaap- Deeder, J., Vansteenkiste, M., Chen, B., & De Houwer, J. (2012, mei). The IAT as an implicit measure of general competence satisfaction. Poster presented at the 4th EASP Meeting on the Psychology of Attitudes: Motivational Processes in Attitudes, Ghent, Belgium.

 

 • Van der Kaap- Deeder, J., Chen, B., Vansteenkiste, M. (2012, August). Need satisfaction and need strength: An explicit and implicit approach.  Symposium presented at the International Conference on Motivation, Frankfurt, Germany. 

 

 • Van der Kaap- Deeder, J., Vansteenkiste, M., De Houwer, J., Soenens, B., & Boone, L. (2013, June). Taking an implicit approach to the need for competence. Poster presented at the Self-Determination Theory international conference, Rochester, United States of America.

 

 • Verstuyf, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Van der Kaap-Deeder, J., & Boone, L. (2013, June). To diet or not to diet? Longitudinal associations between dietary motives and eating behaviors and weight in a group of WeightWatchers. Poster presented at the fifth international conference on Self-Determination Theory, Rochester, United States of America.

 

 • Campbell, R., Vansteenkiste, M., Delesie, L. M., Mariman, A. N., Soenens, B., Tobback, E., Van der Kaap-Deeder, J., & Vogelaers, D. P. (2014, August). The secret to a good night’s sleep: The role of psychological need satisfaction examined. European Health Psychology Society, Innsbruck, Oostenrijk.

 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Wouters, S., Verschueren, K., Briers, V., Deeren, B., & Vansteenkiste, M. (2015, August). The motivational implications of contingent self-esteem among high school and university students. Paper presentation at the eighth SELF biennial international conference, Kiel, Germany.

 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Coorevits, N. (2015, August). Fragile self-esteem among children: Examining multiple facets of fragile self-esteem and their relation with well-being. Paper presentation at the eighth SELF biennial international conference, Kiel, Germany.

 

 • Mabbe, E., Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Van der Kaap-Deeder, J. (2015, March).Towards a more dynamic view on parenting: daily variation in autonomy-supportive and psychologically controlling parenting and their antecedents. Poster presented at SRCD conference, Philadelphia, USA.

 

 • Audenaert, E., Van der Kaap-Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Vandevelde, S., & Van Petegem, S. (2016, June). Bans behind bars: Style and internalization of prohibitions within prison. Poster presentation at the 6th International Conference on Self-Determination Theory, Victoria, Canada.

 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Vansteenkiste, M., Van Petegem, S., Raes, F., & Soenens, B. (2016, July). On the integration of need-related autobiographical memories: The role of self-congruence and depressive symptoms among elderly individuals. Poster presentation at the 8th European Conference on Positive Psychology, Angers, France.

 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Audenaert, E., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Vandevelde, S., & Van Mastrigt, S. (2016, July). Freedom behind bars: The role of choice and autonomy among prisoners. Paper presentation at the Annual Conference of the European Association of Psychology and Law, Toulouse, France.

 

 • van Mastrigt, S., & Van der Kaap-Deeder, J. (2016, November). Needs-satisfaction, motivation, and prisoner well-being: Applying Self-Determination Theory to the prison context. Paper presentation at the American Society of Criminology conference, New Orleans, U.S.A.

 • Van der Kaap-Deeder, J., Soenens, B., Mabbe, E., Dieleman, L., Mouratidis, A., Campbell, R., & Vansteenkiste, M. (2017, August). Why do daily parental need-based experiences relate to autonomy-supportive and psychologically-controlling parenting. Symposium presented at the European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, the Netherlands.

 • Mabbe, E., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Van der Kaap-Deeder, J., & Mouratidis, A. (2017, August). Towards a more dynamic view on parenting: Daily variation in autonomy-supportive and controlling parenting and their antecedents. Symposium presented at the European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, the Netherlands.

Nationale congrespresentaties

 

 • Van der Kaap- Deeder, J., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012, augustus). Zorgverleners en medepatiënten als motiverende coaches: Autonomieondersteuning en welbevinden bij patiënten met een eetstoornis. Symposium presented at the GGZ-conference, Antwerp, Belgium.

 

 • Van der Kaap- Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Verstuyf, J., & Boone, L. (2013, oktober). Parents, staff, and fellow patients as motivating coaches: Autonomy-support in eating disorder patients. Poster presented at the conference of the Vlaamse Academie Eetstoornissen, Kortenberg, Belgium.

 

 • Van der Kaap- Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Verstuyf, J., Boone, L., & Smets, J. (2014, april). Het bevorderen van optimale motivatie vanuit de visie van Zelf-Determinatie Theorie. Symposium presented at the spring conference of the Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht, The Netherlands.

 

 • Van der Kaap- Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Verstuyf, J., Boone, L., & Smets, J. (2014, september). Het bevorderen van optimale motivatie vanuit de visie van Zelf-Determinatie Theorie. Symposium presented at the GGZ-conference, Antwerp, Belgium.

 

 • Van der Kaap- Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Mabbe, E. (2015, september). Autonomie-ondersteuning binnen het gezin: Een dynamisch perspectief. Symposium presented at the VCKJPP, Brussels, Belgium.

 


 

Recente publicaties

Engelstalige artikels

 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Verstuyf, J., Boone, L., & Smets, J. (2014). Fostering self-endorsed motivation to change in patients with an eating disorder: The role of perceived autonomy support and psychological need satisfaction. International Journal of Eating Disorders, 47, 585-600

 

 • Boone, L., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Van der kaap-Deeder, J., & Verstuyf, J. (2014). Self-critical perfectionisme and binge eating symptoms: A longitudinal test of the intervening role of psychological need frustration. Journal of Counseling Psychology, 61, 363-373.

 

 • Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Van der Kaap-Deeder, J., Duriez, B., Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Soenens, B., Van Petegem, S., & Verstuyf, J. (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. Motivation and Emotion, 39, 216-236.

 

 • Campbell, R., Vansteenkiste, M., Delesie, L. M., Mariman, A. N., Soenens, B., Tobback, E., Van der Kaap-Deeder, J., & Vogelaers, D. (2015). Examining the role of psychological need satisfaction in sleep: A Self-Determination Theory perspective. Personality and Individual Differences, 77, 199-204.

 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, S., Loeys, T., Mabbe, E., & Gargurevich, R. (2015). Autonomy-supportive parenting and autonomy-supportive sibling interactions: The role of mothers’ and siblings’ psychological need satisfaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 41, 1590-1604.

 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Smets, J., & Boone, L. (2016). The impeding role of self-critical perfectionism on therapeutic alliance during treatment and eating disorder symptoms at follow-up in patients with an eating disorder. Psychologica Belgica, 56, 22-31.

 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Soenens, B., Boone, L., Vandenkerckhove, B., Stemgée, E. & Vansteenkiste, M. (2016). Evaluative concerns perfectionism and coping with failure: Effects on rumination, avoidance, and acceptance. Personality and Individual Differences, 101, 114-119.

 

 • Van der Kaap-Deeder, J.*, Wouters, S.*, Verschueren, K., Briers, V., Deeren, B., & Vansteenkiste, M. (2016). The pursuit of self-esteem and its motivational implications. Psychologica Belgica, 56, 143-168. * Shared first authorship

 • Van der Kaap-Deeder, J., Vansteenkiste, M., Van Petegem, S., Raes, F., & Soenens, S. (2016). On the integration of need-related autobiographical memories among late adolescents and late adults: The role of depressive symptoms and self-congruence. European Journal of Personality, 30, 580-593. 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Mabbe, E. (2017). Children’s daily well-being: The role of mothers’, teachers’, and siblings’ autonomy support and psychological control. Developmental Psychology, 53, 237-251. 

 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Boone, L., & Brenning, K. (2017). Antecedents of provided autonomy support and psychological control within close friendships: The role of evaluative concerns perfectionism and basic psychological needs. Personality and Individual Differences, 108, 149-156. 

 • Mabbe, E., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Van der Kaap-Deeder, J., & Mouratidis, A. (2017). Day-to-day variation in autonomy-supportive and psychologically controlling parenting: The role of parents’ daily experiences of need satisfaction and need frustration. Manuscript accepted for publication in Parenting: Science and Practice. 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Audenaert, E., Vandevelde, S., Soenens, B., Van Mastrigt, S., Mabbe, E., & Vansteenkiste, M. (2017). Choosing when choices are limited: The role of perceived afforded choice and autonomy in prisoners’ well-being. Manuscript accepted for publication in Law and Human Behavior. 

 

Nederlandstalige artikels

 

 • Verstuyf, J., Vansteenkiste, M., De Pauw, S., Boone, L., Van der Kaap-Deeder, J., & Weymeis, H. (2014). ‘Moetivatie’ of motivatie? Over de vitamines voor therapietrouw, duurzame gedragsverandering en groei. Signaal 89, 22-49. 

 

 • Van der Kaap-Deeder, J., Coorevits, N., & Vansteenkiste, M. (2015). Zelfwaarde op losse schroeven: Gevolgen en wortels van voorwaardelijke zelfwaarde. Caleidoscoop, 27, 22-29.