Maarten Vansteenkiste

E-mail Maarten Vansteenkiste
Tel.nr. 09 264 64 13
Lokaalnr. 150.034
Categorie Zelfstandig academisch personeel
Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de vraag “waarom mensen doen wat ze doen?”. Wat drijft een student om zich goed in te spannen voor school? Wat beweegt een kind om de regels van zijn ouders al dan niet na te leven? Waarom beslist een patiënt om een therapie te blijven volgen of om er uit te stappen? Wat zorgt ervoor dat een werkzoekende gaat solliciteren? Waarom sorteren we ons afval en doen we iets voor het milieu?

Dit zijn allemaal motivationele vraagstukken. Doorheen mijn onderzoekswerk probeer ik de motieven van ons gedrag en de soorten doelen en ambities die we nastreven in kaart te brengen. Een belangrijke vraag die dan ook rijst is of bepaalde motieven en doelen beter zijn dan andere. Zullen bepaalde motieven en doelen gepaard gaan met meer volharding, het leveren van betere prestaties, meer persoonlijk welbevinden (bvb., minder depressie), een vlottere identiteitsontwikkeling, en meer sociaal aangepast functioneren (bvb., minder vooroordeel), terwijl andere deze uitkomsten negatief beïnvloeden? Daarnaast probeer ik na te gaan hoe de sociale omgeving, zoals ouders, leerkrachten, coaches, en therapeuten, op deze motivatie kan inspelen.

Dit onderzoek kan voor de praktijk interessant zijn, omdat het aangeeft hoe scholen, bedrijven, klinische settings, en de samenleving in haar geheel kan georganiseerd worden zodat iedereen optimaal gemotiveerd wordt. Uiteindelijk vervult ieder van ons tot op zekere hoogte de rol van motivatiepsycholoog, omdat we de mensen rondom ons proberen te stimuleren en enthousiasmeren. Doorheen mijn onderzoek probeer ik de zelf-determinatie theorie verder uit te bouwen (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Ryan, & Deci, 2008), maar maak ik tevens gebruik van andere motivationele (bvb., prestatie doel theorie, waarde maal verwachtingstheorie), ontwikkelingspsychologische (bvb., separatie-individuatie theorie, sociale domein theorie), klinische (bvb., motivationeel interviewen, transtheoretisch model van verandering) en arbeidspsychologische kaders (bvb., doelentheorie, belasting-hulpbronnen model).
Beëindigde doctoraten
  Simon Sebire: Goal-content in exersise: A self-determination theory perspective (2009, University of Bath, UK):

  Bart Neyrinck: Cognitive-affective correlates of autonomous and controlled motivation: An exploration in the religious realm and beyond (2009, Universiteit Leuven, België)

  Athanasios Mouratidis: In search of quality of motivation: Antecedents and correlates of autonomous motivation and achievement goals in sport and physical education (2009, Universiteit Leuven, België)

  Anja Van den Broeck: Work motivation: A perspective from the job demands-resources model and the self-determination theory perspective (2010, Universiteit Leuven, Co-promotor)

 

Eline Sierens Autonomy-supportive, structuring and psychologically controlling teaching: Antecedents, mediators, and outcomes in late adolescence (2010, Universiteit Leuven, Begeleider)

   
  Lopende doctoraten
 

Nathalie Aelterman (Universiteit Gent, Promotor): Motivatie, lichamelijke opvoeding, leerkrachtstijl

 

 

Joke Verstuyf (Universiteit Gent, Promotor): Intrinsieke en extrinsieke doelen, lichaamsontevredenheid en verstoord eetgedrag

 

 

Jolene Deeder (Universiteit Gent, Promotor): Impliciete metingen behoeftebevrediging, jeugdherinneringen, en verstoord eetgedrag

 

 

 

Stijn Van Petegem (Universiteit Gent, Co-promotor): Autonomie, opvoeding, rebellie

 

  Chen Beiwen (Universiteit Gent, Co-promotor): Autonomie, cross-cultureel, behoeftebevrediging

  Lynn Van den Berghe (Universiteit Gent, sterk betrokken): Leerkrachtstijl, antecedenten van leerkrachtstijl, motivatie voor de les lichamelijke opvoeding

 

Jotie De meyer (Universiteit Gent, Co-promotor): Behoeftefrustratie, lichamelijke opvoeding

 

 

Dorien Wuyts (Universiteit Gent, Co-promotor): Controlerend opvoeden en zelfwaarde

 


Spreekbeurten & Workshops
  Omdat zowel het stellen als niet stellen van om het even welk gedrag gemotiveerd gedrag is, kan de vraag naar de motivationele drijfveer van een activiteit dan ook op alle levensdomeinen worden toegepast, variërend van school, werk(loosheid), medische en psychische hulpverlening, ecologie en opvoeding tot sport en beweging. Authoriteitsfiguren, zoals leerkrachten, ouders, psychotherapeuten, coaches en regeringsleiders kunnen tevens op de motivatie van mensen inspelen, ten goede en ten kwade. In interactieve spreekbeurten en workshops wordt de basisfilosofie van de zelf-determinatie theorie, een sterk empirisch onderbouwde theorie, uitgelegd. Hierbij wordt zowel aandacht geschonken aan de verschillende types motivatie die kunnen onderscheiden worden als aan de wijze waarop de omgeving op de motivatie kan inspelen. U kan mij per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch (09/2646413) contacteren als U daar interesse voor heeft of meer uitleg wenst.
   
  Nieuwe publicaties
  Indien je graag op de hoogte blijft van nieuwe publicaties van onze groep omtrent de zelf-determinatie theorie, dan kan je een e-mail zenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken om je interesse te bevestigen. Zij zal je dan in een e-mail lijst opnemen, zodat we je op de hoogte kunnen brengen van nieuwe uitgekomen publicaties. Gelieve daarbij ook aan te geven of je in Nederlandstalige, Engelstalige of Nederlandstalige én Engelstalige publicaties bent geïnteresseerd.
 

A. Nederlandstalige bijdrages

 
MOTIVATIE/ONDERWIJS
 
MOTIVATIE/ONDERWIJS
 • Haerens, L., Cardon, G., de Bourdeaudhuij, I., & Vansteenkiste, M. (2010). Wil je of moet je deelnemen aan de les lichamelijke opvoeding? Het ABC van een motiverende leeromgeving. Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding, 1, 11-14.
 
MOTIVATIE/ONDERWIJS
 • Vansteenkiste, M. (2010). Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren? Toepassingen van de zelf-determinatie theorie. Caleidoscoop, 22, 6-15.
 

 

PSYCHOTHERAPIE
 

 

PSYCHOTHERAPIE
 

 

MOTIVATIE/ONDERWIJS
   
GEZONDHEID
 

 

LEREN/ONDERWIJS
 

 

ARBEID
 

 


PSYCHOTHERAPIE

 

 

GEZONDHEID
 

 


PSYCHOTHERAPIE
 

 

PSYCHOTHERAPIE
 

 

VERKEER
 

 

OPVOEDING
 

 

LEREN/ONDERWIJS
 

 

GEZONDHEID
 • Jacobs, N., Claes, N., & Vansteenkiste M. (2007). PreCardio: Een autonomie-ondersteunende context? Ethiek en Maatschappij.
 

 

LEREN/ONDERWIJS
 

 

LEREN/ONDERWIJS
 

 

LEREN/ONDERWIJS
 

 

PSYCHOTHERAPIE
 

 

VERKEER
 
  B. Engelstalige theoretische overzichten
   
OPVOEDING/
CROSS-CULTUREEL
 • Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Van Petegem, S. (in press). Let's not throw out the baby with the bathwater: Applying the principle of 'universalism without uniformity' to autonomy-supportive and controlling parenting. Child Development Perspectives.
   
DOELEN
   
LICHAMELIJKE OPVOEDING
   
PSYCHOPATHOLOGIE
   
IDENTITEIT
 • Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2011). When is identity congruent with the self? A self-determination theory perspective. In S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 381-402). New York: Springer.
   
ALGEMEEN ZDT
 • Vansteenkiste, M., Niemiec, C. P., & Soenens, B. (2010). The development of the five mini-theories of self-determination theory: An historical overview, emerging trends, and future directions. In T. Urdan & S. Karabenick (Eds.). Advances in Motivation and Achievement, vol. 16: The decade ahead (pp. 105-166). UK: Emerald Publishing.
 

 

OPVOEDING
 

 ALGEMEEN ZDT
 • Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2008). Self-determination theory and the explanatory role of psychological needs in human well-being. In L. Bruni, F. Comim, & M. Pugno (Eds.), Capabilities and happiness (pp. 187-223). Oxford, UK: Oxford University Press.
 

 

DOELEN
 

 

DOELEN
 

 

ALGEMEEN ZDT / BASISBEHOEFTES
  C. Chronologisch Overzicht:
 
Engelstalige empirische bijdrages
   
In druk  

OPVOEDING

 

 

OPVOEDING/ 
CROSS-CULTUREEL

 • Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Van Petegem, S. (in press). Let's not throw out the baby with the bathwater: Applying the principle of 'universalism without uniformity' to autonomy-supportive and controlling parenting. Child Development Perspectives. 

 

 

OPVOEDEN/
CONTINGENTE ZELFWAARDE

 • Wuyts, D., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Assor, A. (in press). An examination of the dynamics involved in child-invested parental contingent self-esteem. Parenting: Science and Practice. 

 

 

AUTONOMIE/
OPSTANDIGHEID

 

 

OPVOEDEN/
OPSTANDIGHEID

 

 

 BASISBEHOEFTES

 

 

ONDERWIJS/
LERARENOPLEIDING

 • De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M., Haerens, L., & Aelterman, N. (in press). Promoting elementary school students' autonomous motivation: Effects of a teacher professional developmental workshop. The Journal of Educational Research. 

 

 

OPVOEDING/
EMOTIEREGULATIE

   
 2015  
   
BASISBEHOEFTES/
NACHTRUST
   
LICHAMELIJKE OPVOEDING
   
WERK/
MOTIVATIE
   
 2014  
   
LICHAMELIJKE OPVOEDING
   
ONDERWIJS/
LERARENOPLEIDING
   
DOELEN/
BEHOEFTEBEVREDIGING
   
BASISBEHOEFES 
   
BEWEGING
   
DOELEN
   
PSYCHOPATHOLOGIE 
   
PSYCHOTHERAPIE
   
IDENTITEIT/
DOELEN
   
 AUTONOMIE
   
OPVOEDING/
OPSTANDIGHEID
   
DOELEN/
SPORT 
   
ONDERWIJS/
LEERKRACHTSTIJL
   
LICHAMELIJKE OPVOEDING
   
2013  

 

 

 DOELEN

 

 

BASISBEHOEFTES/
EETREGULATIE/
PSYCHOPATHOLOGIE

 

 

WERK/
LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 

 

LICHAMELIJKE OPVOEDING/
CAUSALITEITSORIENTATIES

 

 

 BEWEGING

 

 

PSYCHOPATHOLOGIE

 

 

 

AUTONOMIE/
HECHTING

 

 

AUTONOMIE

 
PSYCHOPATHOLOGIE
   

ONDERWIJS/

LICHAMELIJKE

OPVOEDING

 

ONDERWIJS

 

ONDERWIJS/
DOELEN

 

 

 

ONDERWIJS/
PRESTATIEDOELEN

 

 

BEWEGING/
DOELEN

 

 

OPVOEDING/

BASISBEHOEFTES/

CROSS-CULTURELE

PSYCHOLOGIE

 

AUTONOMIE / 

CROSS-CULTURELE PSYCHOLOGIE

   
LICHAMELIJKE OPVOEDING
   
WERK ZOEKEN
   
   
2012  
   
ONDERWIJS
   

LICHAMELIJKE OPVOEDING/

MOTIVATIE

   

PERFECTIONISME/

EETREGULATIE

   
 
   

EETREGULATIE/

BASISBEHOEFTES

   
ONDERWIJS
  .

OPVOEDING/

CROSS-CULTURELE PSYCHOLOGIE

 

 

DOELEN /

SOCIALE RELATIES

 

 

PSYCHOTHERAPIE/

MOTIVATIE

 

 

PSYCHOTERHAPIE /

MOTIVATIE

 

 

ADOLESCENTIE /

AUTONOMIE

 

 

PSYCHOTHERAPIE /

MOTIVATIONEEL INTERVIEWEN

 

 

RELIGIE
 

 

LEREN / MOTIVATIE
 

 

2011  
LEREN
   
WERK / MOTIVATIE
   
PSYCHOTHERAPIE / MOTIVATIE
 

 

PSYCHOTHERAPIE/ 

GEZONDHEID

   
IDENTITEIT / MOTIVATIE
 • Soenens, B., Berzonsky, M. D., Dunkel, C. S., Papini, D. R., & Vansteenkiste, M. (2011). Are all identity commitments created equal? The importance of motives for commitment for late adolescents’ personal adjustment. International Journal of Behavioral Development, 35, 358-369.
   
SPORT
   

LEREN /

MOTIVATIE

   

BEWEGING /

DOELEN

   
BEWEGING/ OBESITAS
   
2010  

LEREN /

MOTIVATIE

   
LICHAMELIJKE OPVOEDING / MOTIVATIE
   

SPORT /

FEEDBACK

   
IDENTITEIT
   

SPORT /

DOELEN

   
OPVOEDING / PSYCHOPATHOLOGIE
   

RELIGIE /

MOTIVATIE

   
IDENTITEIT / MOTIVATIE
   

BASISBEHOEFTES/

WERK

   
2009  
OPVOEDING / AUTONOMIE
   

OPVOEDING /

SOCIALE RELATIES

   
IDENTITEIT / BASISBEHOEFTES
   
DOELEN / WERKLOOSHEID
   
PSYCHOTHERAPIE
   

DOELEN /

BEWEGING /

BASISBEHOEFTES

   

RELIGIE /

OPVOEDING

   
OPVOEDING
   

DOELEN /

IDENTITEIT

   

LEREN /

MOTIVATIE

   

LEREN /

LEERKRACHTSTIJL

   

LEREN /

MOTIVATIE

   
LEREN
   
2008  

MOTIVATIE/

SPORT

   
OPVOEDING
   

WERK /

BASISBEHOEFTES

   

OPVOEDING /

SOCIALE RELATIES

   

BEWEGING /

DOELEN

   

PSYCHOPATHOLOGIE /

OPVOEDING

   


SPORT /

ONDERWIJS

   

LEREN /

DOELEN

   

DOELEN /

OPVOEDING

   

PSYCHOPATHOLOGIE /

OPVOEDING

   
2007  

DOELEN /

OPVOEDING

   
OPVOEDING
   
CROSS-CULTUREEL
   

IDENTITEIT /

OPVOEDING

   

OPVOEDING /

RELATIES

   
DOELEN
   
IDENTITEIT
   

ONDERWIJS /

DOELEN /

BEWEGING

   

IDENTITEIT /

OPVOEDING

   
OPVOEDING
   
WORK
   
2006  
RELIGIE
   

DOELEN /

LEREN

   
DOELEN
   

CROSS-CULTUREEL /

BASISBEHOEFTES

   

OPVOEDING /

LEREN

   
PSYCHOTHERAPIE
   
OPVOEDING
   
2005  

IDENTITEIT /

PERSOONLIJKHEID

   

OPVOEDING /

LEREN

   
WERKLOOSHEID
   

PSYCHOPATHOLOGIE /

OPVOEDING

   
LEREN
   

LEREN /

CROSS-CULTUREEL

   
PSYCHOPATHOLOGIE
   
2004  
TOEKOMST PERSPECTIEF THEORIE
   

LEREN /

DOELEN

   

LEREN /

DOELEN

   

BEWEGING /

DOELEN /

ONDERWIJS

   
WERKLOOSHEID
   
2003  
SPORT
     
 
Engelstalige hoofdstukken
   
2011  
IDENTITEIT
 • Soenens, B. & Vansteenkiste, M. (2011). When is Identity Congruent with the Self? A Self-Determination Theory Perspective. In S.J. Schwartz, K. Luyckx & V.L. Vignoles (Eds.) Handbook of Identity Theory and Research (pp.381-402).
   
2008  
WERK / ORGANISATIES

   

BEWEGING & SPORT /

FEEDBACK

   
2007  

BEWEGING /

MOTIVATIONEEL INTERVIEWEN

 • Markland, D., & Vansteenkiste, M. (2007). A self-determination theory approach to understanding motivational interviewing and promoting regular physical activity. In M. S. Hagger and N. Chatzisarantis (Eds.) Self-Determination Theory in exercise and sport. Human Kinetics.
   

BEWEGING & SPORT /

DOELEN

 • Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Lens, W. (2007). Intrinsic versus extrinsic goal promotion in sport and exercise: Understanding their differential impact on performance and persistence. In M. S. Hagger and N. Chatzisarantis (Eds.), Self-Determination Theory in exercise and sport. (pp.167-180) Human Kinetics.
   

DOELEN /

ETHIEK

 • Kasser, T., Vansteenkiste, M., & Deckop, J.R. (2007). The ethical problems of a materialist value orientation for business. In Deckop, J.R. (Ed.) Human Resource Management Ethics, (pp. 283-306). Greenwich, CT: Information Age Publishers.
   
2005  
RELIGIE


Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE

Smith, A., Ntoumanis, N., Duda, J., & Vansteenkiste, M. Goal striving, coping, and well-being: A prospective investigation of the self-concordance model in sport. Journal of Sport & Exercise Psychology.

  D. Domeingebonden overzicht
   
Experimenten Empirische bijdrages
 

 

 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

Behoefte-

bevrediging

Overzicht
 

 

 
   
  Empirische bijdrages
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  .
 
 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
Doelen Overzicht
 

 

 
   
 
 • Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Lens, W. (2007). Intrinsic versus extrinsic goal promotion in sport and exercise: Understanding their differential impact on performance and persistence. In M. S. Hagger and N. Chatzisarantis (Eds.), Self-Determination Theory in exercise and sport. (pp.167-180) Human Kinetics.
   
 
   
 
 • Kasser, T., Vansteenkiste, M., & Deckop, J.R. (2007). The ethical problems of a materialist value orientation for business. In J.R., Deckop (Ed.) Human Resource Management Ethics, (pp. 283-306). Greenwich, CT: Information Age Publishers.
   
  Empirische bijdrages
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   
 
 
 
   
 
 

 

 
 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Onderwijs & leren Overzicht
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  Empirische bijdrages
 

 

 
 • De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M., Haerens, L., & Aelterman, N. (in press). Promoting elementary school students' autonomous motivation: Effects of a teacher professional developmental workshop. The Journal of Educational Research.
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
 

 

   
 
  .
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 
 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Lichamelijke Opvoeding Overzicht
 

 

 

 

 
   
  Empirische bijdrages
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
   
Leesmotivatie Empirische bijdrages
 
 •  

   

Opvoeding

& ontwikkeling

 

Overzicht

 

 

 
 • Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Van Petegem, S. (in press). Let's not throw out the baby with the bathwater: Applying the principle of 'universalism without uniformity' to autonomy-supportive and controlling parenting. Child Development Perspectives.
 

 

 
   
  Empirische bijdrages
 

 

 
 

 

 
 • Wuyts, D., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Assor, A. (in press). An examination of the dynamics involved in child-invested parental contingent self-esteem. Parenting: Science and Practice.
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Sport & beweging Overzicht
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   
 
 • Markland, D., & Vansteenkiste, M. (2007). A self-determination theory approach to understanding motivational interviewing and promoting regular physical activity. In M. S. Hagger and N. Chatzisarantis (Eds.) Self-Determination Theory in exercise and sport. Human Kinetics.
   
 
 • Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Lens, W. (2007). Intrinsic versus extrinsic goal promotion in sport and exercise: Understanding their differential impact on performance and persistence. In M. S. Hagger and N. Chatzisarantis (Eds.), Self-Determination Theory in exercise and sport. (pp. 167-180). Human Kinetics.
   
  Empirische bijdrages
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Psychotherapie & gezondheid

 

Overzicht

 
 

 

 
 • Lynch, M., Vansteenkiste, M., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Autonomy as process and outcome: Revisiting cultural and practical issues in motivation for counseling. The Counseling Psychologist, 39, 286-302.
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  Empirisch bijdrages
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 
   
Eetregulatie Empirische bijdrages
   
 
   
 
   
 
   
   
Werk & werkloosheid

 

Overzicht

   
 
 

 

 
   
  Empirische bijdrages
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Religie Overzicht
 

 

   
Empirische bijdrages
 

 

 
 

 

 
   
 
   
 
   
Sociale relaties Empirische bijdrages
 

 

 
 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
Identiteits-ontwikkeling

 

Overzicht

 

 

 • Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2011). On the congruence between the self and identity: Identity development from the self-determination theory perspective. In S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 381-402). New York: Springer.
 
  Empirische bijdrages
 

 

 
 

 

 
 • Soenens, B., Berzonsky, M. D., Dunkel, C. S., Papini, D. R., & Vansteenkiste, M. (2011). Are all identity commitments created equal? The importance of motives for commitment for late adolescents’ personal adjustment. International Journal of Behavioral Development, 35, 358-369.
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
Cross-cultureel

Overzicht

 

 

 
 • Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Van Petegem, S. (in press). Let's not throw out the baby with the bathwater: Applying the principle of 'universalism without uniformity' to autonomy-supportive and controlling parenting. Child Development Perspectives.
 

 

 

 Empirische bijdrages

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  .
 
 
   
 
   
 
   
Psychopathologie Overzicht
 
 
  Empirische bijdrages
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   
 
   
 
   
 
   
 
   

Moreel

functioneren

Empirische bijdrages
 
   
 
   
 
   
 
 

 

Causaliteits-oriëntaties

Empirische bijdrages

 

 

 
 • Wuyts, D., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Assor, A. (in press). An examination of the dynamics involved in child-invested parental contingent self-esteem. Parenting: Science and Practice.
 

 

 
 

 

Lerarenopleiding

 

   
 
   
Emotieregulatie  
   
 • De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M., Haerens, L., & Aelterman, N. (in press). Promoting elementary school students' autonomous motivation: Effects of a teacher professional developmental workshop. The Journal of Educational Research.
   
 
  E. Theorie-vergelijkend overzicht: ZDT en ...
   
Prestatiedoel theorie  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
Waarde-verwachtings-theorie  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Toekomst perspectief theorie  
 
   
 
   
 
   
Match-perspectief  
 
   
 
   
 
Motiverende gespreksvoering  
 
   
 
   
 
 • Markland, D., & Vansteenkiste, M. (2007). A self-determination theory approach to understanding motivational interviewing and promoting regular physical activity. In M. S. Hagger and N. Chatzisarantis (Eds.) Self-Determination Theory in exercise and sport. Human Kinetics.
   
 
   
Separatie-individuatie theorie  
 
 

 

 

 

   
 
 

 

 
   
 
   
 

Hechtingstheorie

 

 
 

 

 
Motivationele dispositietheorie

 

 
 

 

  Empirische bijdrages
 

2013

 

ONDERWIJS/

LEREN

   
2012  
PSYCHOTHERAPIE/ PERFECTIONISME
   

PERFECTIONISME/

EETREGULATIE

   
2010  
WERK
   
2009  
LEREN
   
LICHAMELIJKE OPVOEDING / PRESTATIEDOELEN
   
RELIGIE
   
2008  
LEREN
 • Lens, W., Vansteenkiste, M., & Matos, L. (2008). Student motivation and future time perspective in Belgium. The Japanese Journal of Psychological Science, 28, 48-88 (in Japanese)
   
IDENTITEIT
   
2007  
LEREN / PRESTATIEDOELEN
   
2006  
OPVOEDING
   
2005  
IDENTITEIT
   
LEREN
   
2004  
LEREN
  Hoofdstukken
   
 
 • Matos, L., Lens, W., & Vansteenkiste, M. (2009). School culture matters for teachers’ and students’ achievement goals. In A. Kaplan, S. Karabenick, & E. De Groot (Eds.). Culture, self, and motivation: Essays in honor of Martin L. Maehr. United States of America: Information Age Publishing Inc.
   
 
 • Lens, W., Vansteenkiste, M., & Matos, L. (2009). Motivation: Quantity and quality matter. In A. Blachnio & A. Przepiorka (Eds.). Closer to emotions III. Lunlin: Wydawnictwo KUL.
   
 
 • Beyers, W., Luyckx, K., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2007). Identiteitsontwikkeling in de adolescentie. In A. Vyt, M. van Aken, J. Bijstra, P. Leseman & B. Maes (Eds.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie, 7 (pp. 145-163). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
   
 
 • Lens, W., & Vansteenkiste, M. (2007). Predicting self-regulated learning: A motivational analysis. In D. H., Schunk & B. J., Zimmerman (Eds.), Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications (pp. 141-168). Mahwah, NJ: Erlbaum.
   
 
 • Lens, W., & Vansteenkiste, M. (2006). Motivation: About the “why” and “what for” of human behavior. In K. Pawlik & G. d’Ydewalle (Eds.) International conceptual history of psychology (pp.249-270) Hove, UK: Psychology Press.
   
 
Vragenlijsten  
   
  Zelfregulatie
 
 
 

* Globale studiemotivatie

 

* Motivatie voor Lichamelijke Opvoeding

 

* Leesmotivatie

 
 
 

* Ouderlijke regels

 

* Nemen van beslissingen

 
 • Bewegen
  Behoeftebevrediging
 
 
  Behoefteondersteuning
 
 
 
   
  Doelen
   
  Persoonlijkheid: Causaliteitsoriëntaties