Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de vraag “waarom mensen doen wat ze doen?”. Wat drijft een student om zich goed in te spannen voor school? Wat beweegt een kind om de regels van zijn ouders al dan niet na te leven? Waarom beslist een patiënt om een therapie te blijven volgen of om er uit te stappen? Wat zorgt ervoor dat een werkzoekende gaat solliciteren? Waarom sorteren we ons afval en doen we iets voor het milieu?

Dit zijn allemaal motivationele vraagstukken. Doorheen mijn onderzoekswerk probeer ik de motieven van ons gedrag en de soorten doelen en ambities die we nastreven in kaart te brengen. Een belangrijke vraag die dan ook rijst is of bepaalde motieven en doelen beter zijn dan andere. Zullen bepaalde motieven en doelen gepaard gaan met meer volharding, het leveren van betere prestaties, meer persoonlijk welbevinden (bvb., minder depressie), een vlottere identiteitsontwikkeling, en meer sociaal aangepast functioneren (bvb., minder vooroordeel), terwijl andere deze uitkomsten negatief beïnvloeden? Daarnaast probeer ik na te gaan hoe de sociale omgeving, zoals ouders, leerkrachten, coaches, en therapeuten, op deze motivatie kan inspelen.

Dit onderzoek kan voor de praktijk interessant zijn, omdat het aangeeft hoe scholen, bedrijven, klinische settings, en de samenleving in haar geheel kan georganiseerd worden zodat iedereen optimaal gemotiveerd wordt. Uiteindelijk vervult ieder van ons tot op zekere hoogte de rol van motivatiepsycholoog, omdat we de mensen rondom ons proberen te stimuleren en enthousiasmeren. Doorheen mijn onderzoek probeer ik de zelf-determinatie theorie verder uit te bouwen (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Ryan, & Deci, 2008), maar maak ik tevens gebruik van andere motivationele (bvb., prestatie doel theorie, waarde maal verwachtingstheorie), ontwikkelingspsychologische (bvb., separatie-individuatie theorie, sociale domein theorie), klinische (bvb., motivationeel interviewen, transtheoretisch model van verandering) en arbeidspsychologische kaders (bvb., doelentheorie, belasting-hulpbronnen model).