Vragenlijsten  
   
  Zelfregulatie
 
 
 

* Globale studiemotivatie

 

* Motivatie voor Lichamelijke Opvoeding

 

* Leesmotivatie

 
 
 

* Ouderlijke regels

 

* Nemen van beslissingen

 
  • Bewegen
  Behoeftebevrediging
 
 
  Behoefteondersteuning
 
 
 
   
  Doelen 
   
  Persoonlijkheid: Causaliteitsoriëntaties