A LIFE-SPAN ORIENTED RESEARCHER AND TEACHER IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
WITH A FOCUS ON ADOLESCENTS
 E-mail Wim Beyers
Tel. 09 264 64 20
Fax. 09 264 64 99
Lokaalnr. 150.043
Categorie Zelfstandig academisch personeel
 
 
Onderwijs Onderzoek Links Publicaties Presentaties
 
Onderwijs
(Top)
 
Onderzoek
(Top)
De Opeenvolging van Separatie, Identiteit en Intimiteit tijdens Adolescentie en Jongvolwassenheid: Toetsing van Epigenetische Hypotheses De separatie-individuatietheorie (Blos, 1967) en de levenslooptheorie van Erikson (1968) stellen dat de ontwikkelingstaken separatie, identiteit en intimiteit elkaar sequentieel opeenvolgen tijdens de adolescentie en de opkomende volwassenheid. Gebruik makend van nieuwe conceptualiseringen en longitudinaal onderzoek bij jongeren tussen 15 en 22 jaar, zal Stijn Van Petegem in dit project de centrale hypotheses (fasering, voorwaardelijkheid) van dit epigenetische principe prospectief toetsen.
 
Verlaten van het Ouderlijke Huis en Separatie-Individuatie Processen in de Opkomende Volwassenheid In dit onderzoeksproject vergelijkt Evie Kins (doctoraatsstudent) een steekproef van opkomende volwassenen die nog bij hun ouders wonen met een groep zelfstandig wonende jongvolwassenen. De focus ligt daarbij op separatie-individuatie processen die samengaan met deze stap naar onafhankelijkheid.
 
Hebben Collectivisten ook Autonomie Nodig? Een Onderzoek naar Autonomie en Onafhankelijkheid in een Cross-Culturele Context In dit project gaat doctoraatsstudente Beiwen Chen op zoek naar mogelijke verschillen tussen Chinese en Belgische jongeren inzake onafhankelijkheid en autonomie (zelfdeterminatie), en de interactie tussen beide. Ook de link met algemeen welbevinden wordt nagegaan. In latere fase zal het onderzoek uitgebreid worden naar nog andere landen en culturen.
 
Seksueel Gedrag bij Jongeren: Gaat het Echt de Slechte Kant op met Onze Jeugd? Het beeld over seksueel gedrag bij jongeren is onze samenleving is niet erg positief. Seksueel gedrag bij jongeren wordt vaak gelijkgesteld met probleemgedrag. Via dit project willen we een genuanceerd beeld bieden over seks bij jongeren, via verschillende cross-sectionele en korte-termijn longitudinale studies over seksueel gedrag, motivaties voor seks, seksuele attitudes en tal van determinanten en mogelijke gevolgen. Op termijn willen we een steekproef van 14 tot 17 jarigen vier jaar volgen in longitudinaal onderzoek. Verschillende trajecten van psychoseksuele ontwikkeling worden prospectief onderscheiden, bijvoorbeeld jongeren met een geleidelijke versus vroege versus niet-stapsgewijze seksuele ontwikkeling. We relateren die trajecten aan factoren die de variatie in seksuele ontwikkeling voorspellen (puberale timing, relaties met ouders en leeftijdgenoten, motivaties), aan correlaten (relationele en identiteitsontwikkeling), en gevolgen van seksuele ontwikkeling (zelfwaardegevoel, externalizeren).
 
Opvoeding Verklaard: Mediërende Variabelen in het Verband tussen Opvoedingsstijlen en Identiteitsontwikkeling bij Laat Adolescenten In dit onderzoeksproject bestudeer ik opvoeding als een bron van succesvolle individuatie en identiteitsontwikkeling bij laat adolescenten. Een mediatie model wordt nagegaan, met mediatoren gaande van variabelen die de alledaagse interacties tussen ouders en adolescenten beschrijven (vb. wederkerigheid) tot aspecten van de persoonlijkheid van laat adolescenten. In dit project werk ik samen met collega's van het Centrum voor Ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven , mijn vroegere werkplek.

Gezinsomgeving, Hechting en Coping tijdens de Adolescentie en Opkomende Volwassenheid In dit project werk ik samen met Dr. Inge Seiffge-Krenke van het Dept. of Developmental and Educational Psychology aan de Johannes-Gutenberg Universiteit in Mainz (Duitsland). Data komen van 228 adolescenten en hun ouders, gemeten toen de adolescenten 14, 15, 16, 17, 21, en 24 jaar waren. We proberen individuele ontwikkelingstrajecten vast te leggen, bv. van coping, gezinsklimaat, en relaties tussen ouders en adolescenten, en bekijken hoe deze trajecten uitkomsten en aanpassing op 21 en 24 jaar voorspellen. Aanpassingmaten op die leeftijd omvatten ondermeer hechting (AAI), identiteit en intimiteit. Een intrigerende dataset...
 
Doctoraat: The Detachment Debate: The Separation-Adjustment Link in Adolescence Het algemene thema van dit proefschrift (verdedigd in 2001 aan de Katholieke Universiteit van Leuven, is het debat over detachment. De centrale vraag hierin is of emotioneel loskomen van je ouders in de adolescentie adaptief is. De Emotionele Autonomie Schaal (EAS; Steinberg & Silverberg, 1986) neemt hierbij een centrale plaats in. In onze aanpak van deze vraag, breidden we de leeftijdsgrens van het debat uit en gebruikten we ook een heel aantal andere separatie-metingen. Verder gingen we dieper in op (1) de interne en externe validiteit van de EAS, (2) moderatoren van het verband tussen loskomen en aanpassing, en (3) ontwikkelingstrajecten van loskomen van je ouders en hun link met aanpassing. De volledige tekst van dit doctoraat (in het Engels) kan je bekomen door mij een e-mail te sturen.

Aansluitend bij al deze thema's maken studenten ook masterproeven bij mij. Hier  vind je een overzicht.
 
Links
(Top)
 
Publicaties
(Top)

Zie volledige publicatielijst in volgende databases, inclusief toegang tot full-text:

 
Recente Presentaties
(Top)


 

 

 

 

 

  • Luyckx, K., Goossens, L., Duriez, B., Klimstra, T., Van Petegem, S., & Beyers, W. (2012, July). Identity processes and self-esteem in high school and college students: Temporal sequences within a developmental-contextual framework. Poster presented at the 22nd biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Edmonton, AL, Canada.

 

  • Schwartz, K. D., Bremner, D., & Beyers, W. (2012, July). Positive youth development: Exploring developmental strengths in three countries. Poster presented at the 22nd biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Edmonton, AL, Canada.

 


 

 

 

 

 
 
  • Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Duriez, B., & Soenens, B. (2011, June). Beneficial effects of basic psychological needs not moderated by values, desires and financial satisfaction. Poster presented at the 6th Self Biennial International Conference (CSELF), Quebec, Canada.