Sociale Psychologie

Medewerkers van de sectie sociale psychologieHet onderzoek van de sectie Sociale Psychologie is gecentreerd rond enkele belangrijke krachtlijnen. Ten eerste hebben we de expliciete betrachting om naast het oplossen van fundamentele en theoretische problemen, eveneens aandacht te schenken aan de maatschappelijke en toegepaste waarde van onderzoek. Ten tweede wordt sociaal gedrag bepaald door contextuele variabelen en individuele verschillen, waardoor men met beide factoren rekening dient te houden. Ten derde kiezen we voor een pluriforme benadering, wat zich vertaalt in een aanzienlijke variatie op zowel het inhoudelijke als methodologische vlak. Het onderzoek bestrijkt dan ook een substantieel aantal domeinen en maakt gebruik van experimenten, vignetten en vragenlijsten.
 
De leden van de sectie Sociale Psychologie doceren in de opleidingen Psychologie, Criminologie, Rechten, Politicologie en Sociologie. Jaarlijks wordt aan meer dan 1600 1ste bachelorstudenten een inleiding in de Sociale Psychologie gedoceerd. Daarenboven verzorgen we de meer specifieke opleidingsonderdelen Sociale Cognitie en Groepsprocessen en Politieke Psychologie. Praktische oefeningen en het aanleren van onderzoeksvaardigheden gebeurt in de minor Sociale Psychologie in de opleiding Sociologie en in de masteropleiding Theoretische en Experimentele Psychologie.
E-mail Arne Roets
Tel.nr. 09 264 64 17
GSM  
Lokaalnr. 150.048
Categorie Zelfstandig academisch personeel

E-mail Alain Van Hiel
Tel.nr. 09 264 64 25
GSM  
Lokaalnr. 150.044
Categorie Zelfstandig academisch personeel

DriesMini E-mail Dries Bostyn
Tel.nr. 09 264 62 69
GSM  
Lokaalnr. 150.059
Categorie Assisterend academisch personeel

E-mail Tessa Haesevoets
Tel.nr. 09 264 62 69
GSM  
Lokaalnr. 150.060
Categorie Post-doctoraal onderzoeker (BOF)

E-mail Jasper Van Assche
Tel.nr. 09 264 64 24
GSM  
Lokaalnr. 150.018
Categorie Senior Post-doctoraal onderzoeker FWO

E-mail Hilde Depauw
Tel.nr. 09 264 64 24
GSM  
Lokaalnr. 150.018
Categorie Bursaal

E-mail Kim Dierckx
Tel.nr. 09 264 62 69
GSM  
Lokaalnr. 150.060
Categorie Assisterend Academisch Personeel

E-mail Louise Drieghe
Tel.nr. 09 264 62 69
GSM  
Lokaalnr. 150.060
Categorie Assistent

E-mail Fien Geenen
Tel.nr. 09 264 64 24
GSM  
Lokaalnr. 150.018
Categorie Bursaal

Bildergebnis für Tassilo Tissot E-mail Tassilo Tissot
Tel.nr. 09 264 62 69
GSM  
Lokaalnr. 150.060
Categorie Bursaal

E-mail Barbara Valcke
Tel.nr. 09 264 62 69
GSM  
Lokaalnr. 150.060
Categorie Assisterend Academisch Personeel