Instructies

Ik verklaar hierbij dat ik, met mijn deelname aan een onderzoek van de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent,

  1. de uitleg over de aard van de vragen die me tijdens dit onderzoek zullen worden aangeboden heb gelezen en dat mij de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen.

  2. totaal uit vrije wil deelneem aan het wetenschappelijk onderzoek.

  3. de toestemming geef aan de onderzoekers om mijn resultaten op anonieme wijze te bewaren, te verwerken en te rapporteren.

  4. op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment stop te zetten.

  5. weet dat niet deelnemen of mijn deelname aan het onderzoek stopzetten geen enkel gevolg heeft.

  6. ervan op de hoogte ben dat ik een samenvatting van de onderzoeksbevindingen krijg aan het einde van deze vragenlijst onder de vorm van een persoonlijk coachprofiel.