Beschrijving

Beste coach,

De vragenlijst die je op punt staat in te vullen is ontstaan in de schoot van het ministrieel project “Motiverend coachen: de rol van de jeugdcoach als hefboom tot levenslang sporten”, een samenwerking tussen verschillende actoren zoals de Vlaamse Overheid, KU Leuven en Universiteit Gent. Via deze vragenlijst willen we zicht krijgen op de verschillende coachingstijlen van Vlaamse coaches.

Naast deze vragenlijst worden ook infosessie en workshops georganiseerd rond motiverend coachen waarvoor je na het beëindigen van deze vragenlijst kan inschrijven.

  

Voor je verder gaat zijn er nog een aantal belangrijke dingen om in acht te nemen.

- Je kunt op deze vragen niet goed of fout antwoorden. Er wordt enkel gepeild naar jouw mening en handelen.

- De vragen worden geheel anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Derden hebben geen toegang tot jouw gegevens.

- Jouw deelname is vrijwillig en je kan op elk moment je deelname stopzetten.

- Jouw deelname betekent dat jouw anonieme antwoorden gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek rond coaching en de motivatie van sporters. 

  

We danken je alvast voor je medewerking en je bijdrage aan dit project.

 

Prof. Dr. Gert Vande Broek
Katholieke Universiteit Leuven

Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste 
Drs. Jochen Delrue
Universiteit Gent

Privacy - Cookies