Beschrijving

Beste deelnemer,

In deze studie van de Universiteit Gent willen we een beter inzicht krijgen in de interpersoonlijke stijl van clubbestuurders binnen sportclubs in Vlaanderen. Hiervoor willen we u graag een aantal vragen voorleggen. Het invullen van de online vragenlijst zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Voor de validiteit van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk deelnemers de vragenlijst volledig doorlopen. We hopen alvast dat u hier even tijd voor wilt vrijmaken.

 

Hier zijn enkele aandachtspunten bij het invullen van de vragenlijst:

 

-          Wij willen u vragen om de stellingen eerlijk te beantwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden, enkel uw persoonlijk aanvoelen en uw persoonlijke overtuiging telt.

 

-          Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig: u kan op elk moment uw deelname stoppen.

 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

 

Vriendelijke groeten,

Drs. Sofie Morbée

Dr. Gert-Jan De Muynck

Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste

Universiteit Gent

Privacy - Cookies