Beschrijving

Beste deelnemer,

Als lesgever wilt u graag betrokken en gemotiveerde studenten in uw les. En gelijk heeft u, want betrokken studenten doen het academisch beter en voelen zich beter in hun vel.


Maar hoe kan uw lesgeefstijl een invloed uitoefenen op de betrokkenheid van uw studenten? Op deze vraag trachten we via deze weg een antwoord te bieden. Na het invullen van deze vragenlijst krijgt u immers uw eigen motivationeel profiel te zien. Hieruit kunt u afleiden hoe motiverend uw aanpak is en waar er mogelijk nog ruimte is voor groei.


Enkele aandachtspunten bij het invullen van de vragenlijst:

  • Lees telkens goed de instructie die bij de stellingen wordt vermeld.
  • We willen u vragen om de stellingen eerlijk te beantwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden, alleen uw gevoel en uw persoonlijke mening is van belang. Bovendien zijn jouw antwoorden vertrouwelijk. Dit betekent dat enkel de onderzoekers toegang tot de antwoorden krijgen en uw antwoorden dus niet met anderen worden gedeeld.
  • Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig: u kan op elk moment uw deelname stoppen. U kunt het invullen ook onderbreken en later voortzetten; aan het begin van de vragenlijst krijgt u hiervoor een code die u kunt noteren om later verder te gaan.

Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking.


Drs. Branko Vermote
Dr. Nathalie Aelterman
Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste

 

 

Privacy - Cookies