Door op volgende te klikken, verklaar je dat je de vragen eerlijk zal beantwoorden, vrijwillig deelneemt aan de studie, dat je er van bewust bent dat de gegevens anoniem worden opgeslagen, en enkel gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het stoppen van de vragenlijst leidt niet tot negatieve gevolgen. 

Alvast bedankt voor jouw bijdrage

Privacy - Cookies